Wycieczka autokarowa

Wyjazdy na wycieczki autokarowe nie są najbardziej popularną i najczęściej wybieraną formą wypoczynku wakacyjnego. Jednak nadal jest duże grono zwolenników preferujących ten rodzaj podróżowania po Polsce i Europie podczas urlopu. Ale z nas każdy poznał ten rodzaj wyjazdu już we wczesnym dzieciństwie.

Wycieczka autokarowa to forma aktywności edukacyjnej, która jest zalecana dla dzieci i młodzież szkolnej jako jedna z najlepszych metod dydaktycznych i wychowawczych. Pierwsze wycieczki dzieci odbywają już w przedszkolu. To najczęściej wyjazdy po okolicy. Podczas wycieczki maluchy poznają ciekawe obiekty przyrodnicze czy zabytki, ale przede wszystkim zaczynają uczyć się właściwego zachowania, jakie powinno być udziałem każdego uczestnika wyjazdu. Maluchy muszą nauczyć się zachowań bezpiecznych – zapinania pasów, niewstawania z miejsca podczas podróży, wchodzenia i wychodzenia z autokaru tylko za pozwoleniem wychowawcy. Nauczyciele wdrażają dzieciaki do utrzymania czystości, ładu, porządku. Uczą, że zbyt hałaśliwe zachowanie utrudnia innym osobom cieszenie się wyjazdem na wycieczkę. Biorąc pod uwagę sposób zachowania niektórych dorosłych można wnioskować, że albo nie jeździli na szkolne wycieczki, albo mieli kiepskich nauczycieli.
W klasach początkowych szkoły podstawowej wycieczki edukacyjne nabierają innego charakteru. Są to już wycieczki do miejsc bardziej odległych, ale ciągle jeszcze związanych z regionem, z Małą Ojczyzną. Jednak podczas tych wyjazdów kładzie się większy nacisk na dydaktykę. Nauczyciele mają za zadanie przemycić podczas podróży jak najwięcej treści głównie z zakresu geografii i historii. Nadal dzieciaki są edukowane w obszarze właściwego, kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas wyjazdu.
Dla dzieci organizuje się również wyjazdy w ramach preorientacji zawodowej. To odwiedziny w wielkich firmach, fabrykach, kopalniach, podczas których uczniowie poznają specyfikę wybranych zawodów.

Klasy starsze szkoły podstawowej i młodzież ze szkół średnich to dłuższe, czasem trwające nawet tydzień wyjazdy krajoznawcze. Bardzo popularnymi kierunkami są Warszawa, Kraków, Gniezno, Poznań, Wrocław, Zakopane, Trójmiasto. Podczas wycieczek młodzież zwiedza wiele ciekawych miejsc, poznaje historię Polski. Niejednokrotnie z pobytem w wielkim mieście wiąże się wizyta w teatrze – dla niektórych uczestników wycieczki to często pierwszy w życiu spektakl w profesjonalnym teatrze.
Każda wycieczka autokarowa powinna być dobrze zorganizowana. W przypadku wycieczek szkolnych musi być ona poprzedzona zgromadzeniem pewnej dokumentacji. Przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych są dość surowe, ale dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ich przestrzeganie jest koniecznością. Szkoły często organizują wycieczki we własnym zakresie, ale warto zlecić organizację biurom podróży, które cały wysiłek logistyczny wezmą na swoje barki.

Dorośli również lubią podróżować po kraju autokarem. Bardzo często są to wycieczki organizowane przez zakłady pracy. Dzięki pieniądzom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można skorzystać z wyjazdu krajoznawczego, do spa, do teatru. Dla wielu osób mniej zamożnych to jedyna szansa na poznanie kraju i skorzystanie z wypoczynku oraz wzięcia udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.
Wśród instytucji często zamawiających wycieczki autokarowe są różnego rodzaju organizacje skupiające emerytów i rencistów oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. Osoby starsze lubią podróżować w gronie przyjaciół do ważnych miejsc związanych z historią Polski albo do znanych sanktuariów Maryjnych czy innych obiektów kultu religijnego. Wielu podróżnych wybiera kierunki związane z ich przeszłością – latami dzieciństwa i wczesnej młodości. Podczas pobytu w rodzinnej miejscowości szukają swoich domów, grobów bliskich im osób na miejscowych cmentarzach, miejsc związanych z przeszłością. Z tego powodu wielu uczestników decyduje się na wyjazdy do państw sąsiadujących z Polską. Szczególnie dotyczy to krajów położonych na wschód, a więc Ukrainy, Litwy, Białorusi. Stamtąd pochodzi wielu rodaków, którzy trafili na tak zwane ziemie odzyskane w roku 1945 i później. W wyniku porozumień jałtańskich i przesunięcia polskiej granicy w kierunku zachodnim Polacy mieszkający na ścianie wschodniej zostali zmuszeni do pozostawienia swojego dobytku i przesiedlenia na terenu Polski zachodniej i północnej. Dzisiaj dawni przesiedleńcy lub ich potomkowie szukają śladów przeszłości podczas wypraw turystycznych.

Mimo znacznej popularności transportu lotniczego ciągle jest spore zapotrzebowanie na organizację wycieczek autokarowych do innych, bardziej odległych państw Europy. Latem wycieczka autokarowa jadąca z Polski do Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii nie należy do rzadkości.

Podróżowanie autokarem ma wiele zalet. Pojazdy przeznaczone na wycieczki są bezpieczne, bardzo wygodne i dobrze wyposażone. Firmy przewozowe dbają o zatrudnianie kierowców o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach a także bezwzględnie przestrzegają przepisów regulujących czas pracy kierujących pojazdami. Siedząc w wygodnych fotelach lotniczych można podziwiać zmieniający się za oknem krajobraz. Pilot wycieczki ciekawie opowiada o mijanych miejscach, ludziach, obyczajach – jest skarbnicą wiedzy i opiekunem uczestników.
Osoby mające poważne schorzenia narządów ruchu (stawy, kręgosłup) a także cierpiące na choroby serca, układu krążenia, zagrożone zakrzepicą żył powinny rozważyć udział w dalekich wyjazdach, aby nie sprowadzić na siebie zagrożenia życia. Decyzję o podróży najlepiej poprzedzić wizytą u lekarza rodzinnego, który sprawdzi i oceni nasze możliwości zdrowotne w zakresie udziału w wycieczce.
Wycieczka autokarowa bywa również trudna ze względu na niewłaściwe zachowanie się niektórych uczestników. Czasem można trafić na osoby zachowujące się bardzo głośno, agresywnie, wulgarnie. Są tacy, którzy nie reagują na żadne uwagi. I jeśli ich zachowanie nie ma znamion przestępstwa to ani pilot ani inni uczestnicy nic z takim kimś nie mogą zrobić. Pozostaje cierpliwie dotrwać do końca podróży. Po kilku dniach spędzonych w towarzystwie takiego nieodpowiedzialnego podróżnika można skutecznie zniechęcić się do wyjazdów grupowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here