Opactwo Cystersów w Wieleniu

Kościół pocysterski w Wieleniu Zaobrzańskim został wybudowany przez cystersów z Przemętu. Kościół wybudowany na planie krzyża jest obecnie Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników.

Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników we Wieleniu
Cystersi wznieśli go w latach 1731-1742 w miejscu kilku drewnianych kościołów.
Jest zbudowany w stylu późnobarokowym.

Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników we Wieleniu Sanktuarium w Wieleniu - ambona

W kościele tym znajduje się słynąca z wielu łask gotycka figura Matki Bożej z dzieciątkiem, barokowy krzyż w kapitularzu, ambona i barokowe ołtarze.

Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników we Wieleniu - ołtarz